Poděkování občanům města Koryčany

Chtěli bychom poděkovat všem občanům města, za kovový odpad.

 

PODĚKOVÁNÍ NAŠÍ JEDNOTCE

Chtěl bych velmi poděkovat hasičské jednotce z Koryčan za dnešní (tj. 5.3.2016) profesionální výpomoc, kdy došlo k uvíznutí sanitního vozu v bahnitém terénu. Jsem velmi potěšen, že spolupráce v rámci IZS funguje na 100 %. 

S přátelským pozdravem Bc. Michal Vodička, DiS staniční sestra VS Kyjov

 

Email: kacenka.reznickova@email.cz


Obrazek

 

 

Hasičské desatero

Patron hasičů - Svatý florián

Svatý Florian je patron všech profesí, které souvisejí s ohněm - hasiči, kominíci, hrnčíři, hutníci a pekaři. Sv. Florián bývá nejčastěji zobrazován v rouchu římského důstojníka s mečem, vylévající vodu z vědra, kterou hasí oheň, protože prý dokázal svou modlitbou zažehnat oheň.

On sám byl důstojníkem římské armády Římské říši - dnes Rakousko. Říši v té době vládl císař Dioklecián. V okolí dnešního Lince dal jeho místodržitel pozavírat a popravit mnoho křešťanů, kteří žili v tomto městě. Jakmile se tuto zprávu dozvěděl Florián, spěchal křesťanům pomoci, ale po několika dnech byl sám zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl vzdát víry, soud ho poslal do rukou katů, kteří mu 4. května r. 304 přivázali na krk mlýnský kámen a svhli ho do řeky Enže.

Pohřben je nedaleko Lince a už v 6. století byl nad jeho hrobem postaven augustiniánský klášter.