Dne 24.11. 2018 v 16.00 hod. se koná Valná hromada SDH

 

 

Email: kacenka.reznickova@email.cz


Obrazek

 

 

Co znamená houkání sirény?

01.06.2015 22:33

V poslední době se stále více lidí dotazuje, proč houkají sirény. Na tuto otázku je velmi jednoduchá odpověď. Sirény se rozezvučí ve chvíli, kdy se někdo ocitne ve svízelné situaci a je třeba mu poskytnout účelnou a rychlou pomoc nebo je zapotřebí upozornit občany na vzniklou mimořádnou událost. Toto varování na svém území podle zákona 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému zajišťuje starosta obce. Zabezpečeno je sítí koncových prvků varování, kterými jsou sirény a místní informační systémy, nebo improvizovaně pomocí ručních megafonů nebo jiných prostředků.
Podle vyhlášky 247/2001 o Organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, je jeden ze způsobů vyhlášení poplachu pro jednotku určenou k zásahu požárním poplachovým plánem kraje pomocí koncových prvků varování tedy sirénou. To znamená, že při každé mimořádné události, ke které bude jednotka vyslána operačním střediskem, může zaznít siréna, aby informovala členy jednotky o vzniklé mimořádné události. Zde si můžeme položit otázku, proč houká siréna ve dvě hodiny ráno, když se posléze občané dozvídají, že se jednalo např. o drobnou dopravní nehodu, u které nedošlo ke zranění. Věc se má tak. Na začátku nemůže nikdo vědět, jak to na místě události vypadá. Navíc se každá událost může časem nějak vyvíjet, je tedy nutné na místo co nejrychleji vyslat jednotky, které poskytnou adekvátní pomoc. Je pravda, že o každé události, ke které jsou členové těchto jednotek informováni z operačního střediska pomocí SMS zprávy, ale co se stane, až bude výpadek sítě, nebo se SMS zpozdí nebo člen jednotky nebude mít zrovna telefon po ruce atd. Kdo bude vysvětlovat postiženým osobám, že jednotka nepřijela k místu mimořádné události včas, protože nepřišla SMS a siréna nehoukala proto, že to občany v noci budí.! Proto je nutné v odůvodněných případech využít všech dostupných možnosti ke svolání členů jednotek požární ochrany, a to i za pomoci sirén, ať je to ráno nebo v nočních hodinách. 

Co to tedy siréna je?

Je to tedy koncový prvek vyrozumění a varování, který vydává tón nebo mluvené slovo, to znamená, že po tónu muže následovat nějaké důležitá informace. Tyto koncové prvky rozdělujeme na:
1. Rotační (pouze vydává tóny)
2. Elektronické
3. Místní informační systémy (rozhlas)

Tyto koncové prvky vydávají podle zadání tóny:

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund, a může být vyhlašován třikrát za sebou v asi tříminutových intervalech. Po akustickém tónu všeobecné výstrahy následuje tísňová informace (z "mluvících" sirén, ze sdělovacích prostředků, z vozidel IZS apod.) pro vyrozumění obyvatelstva, o jakou mimořádnou událost se jedná, a jak postupovat.

Image

POŽÁRNÍ POPLACH
Dalším signálem v České republice je "Požární poplach". Slouží ke svolání jednotek požární ochrany (nejedná se o varovný signál!). Vyhlašován je po dobu jedné minuty přerušovaným tónem (u elektronických napodobuje tón troubení trubkou " HÓ- ŘÍ ").

Image

ZKOUŠKA SIRÉN
Probíhá jednotně na území celé České republiky, a to zpravidla každou první středu v měsíci v 12:00 hodin. Signál je spouštěn za účelem kontroly provozuschopnosti jednotlivých koncových prvků i celého systému JSVV. "Zkouška sirén" je trvalý tón po dobu 140 sekund. U elektronických sirén a místních informačních systémů je tón doplněn verbální informací, že proběhne či proběhla zkouška sirén.

Image

Co dodat na závěr. Snad jen, že pokud uslyšíte sirénu s tónem požární poplach, zkuste být tolerantní, vy se po té jedné minutě otočíte a pokračujete v započaté činnosti, ale člověk, který se stal účastníkem mimořádné události, musí na pomoc čekat a siréna je tím prvním, která mu sdělí, že se začíná něco dít a pomoc je již na cestě.