Dne 24.11. 2018 v 16.00 hod. se koná Valná hromada SDH

 

 

Email: kacenka.reznickova@email.cz


Obrazek

 

 

Dětský tábor

31.08.2016 21:22

Léto a prázdniny začínají, a proto letos, jako každý rok, jsme se rozhodli uspořádat pro mladé hasiče třídenní pobyt v přírodě. Rodiče vypravili své ratolesti s batůžky a sraz byl na hasičské zbrojnici v Koryčanech. Veškeré vybavení i s batůžky se naložilo do Avie a tradičně jsme pomalým pochodem vyrazili do Lískovce, kde jsme měli sraz s mladými hasiči z Lískovce. Odtud jsme se vydali na Vagón v Lískovci pod skalou, který nám již po několikáté propůjčil pan František Merta.

Když jsme dorazili do cíle, všem byly rozděleny úkoly, aby se každý svou troškou podílel na práci. Postavily se stany, ve kterých spaly větší děti a menší se ubytovaly ve vagonu, připravilo se dřevo na oheň, nařezaly se špekáčky, chléb a začali jsme opékat. Po jídle nebylo možné zahnat děti, aby ulehly a ráno, sotva zazpíval první ptáček, už byly všechny na nohách. Jenom jsme žasli nad tím, jakou mají děti neuvěřitelnou energii.

Program pro následující den byl jasný. Po snídani větší děti nanosily vodu a pak jsme plánovali celodenní výšlap po Chřibech, ale z důvodu úmorného horka jsme se procházkou vydali na nedaleké koryčanské koupaliště. Zde jsme strávili s dětmi téměř polovinu dne a o zábavu bylo postaráno. S veselou náladou a hlavně hladoví jsme se vrátili zpět na vagón. Po vydatném pozdním obědě jsme pouklízeli, vyhlásily hodinový odpočinek a poté si děti ozdobily trička a hráli nejrůznější míčové a táborové hry. Na večer byla plánovaná stezka odvahy, ale počasí nám nepřálo a přihnala se bouřka. Ještě před konečným klidem se stanaři stěhovaly do vagonu, protože došlo ve stanech k plaveckým závodům, tak se hrála do rána hra na spící sardinky. Ještě než děti ulehly, hrály jsme hry a povídali si. Usínání proběhlo vcelku rychle, jelikož děti byly z koupaliště unavené a vydováděné.

Poslední den jsme dopoledne s dětmi divočili – hledal se velký poklad, který v sobě skrýval sáček nejrůznějších dobrot. Děti byly rozdělené na čtyři družstva, a kdo našel první poklad, toho byl. Nakonec už zbylo jen pouklízet a dát vše do původního stavu a po obědě jsme vyrazili k domovům. Už se těšíme na další rok. Tato volnočasová aktivita přispěla k rozvoji spolupráce, týmového ducha, přátelství dětí mezi soutěživými sbory a k trpělivosti nás, vedoucích.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Františku Mertovi za zapůjčení vagónu a za vstřícnost. Další poděkování patři Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutí dotací na tuto volnočasovou aktivitu.

 

Fotogalerie: Dětský tábor