Dne 24.11. 2018 v 16.00 hod. se koná Valná hromada SDH

 

 

Email: kacenka.reznickova@email.cz


Obrazek

 

 

OCENĚNÍ A VYZNAMENÁNÍ NAŠICH ČLENŮ

Čestné uznání OSH

shcms-cestne-uznani-osh
 • Ketlerová Jindra
 • Konečná Irena
 • Urban
 • Vrba Jiří
 • Vrba Marek
 • Vrbová Helena
 • Žampach Břetislav
 

Čestné uznání SDH

 • Franková Martina ml.
 • Helešic Ladislav
 • Konečený Lukáš
 • Kytlicová Hana
 • Kytlicová Monika
 • Průšová Lucie
 • Řezníčková Barbora
 • Řezníčková Kateřina
 • Tiefenbacher Miroslav
 • Věžníková M. 
 

Medaile SH ČMS Za věrnost

shcms-za-vernost-10    shcms-za-vernost-20    shcms-za-vernost-30
 • Norková Vladimíra (20 let)
 • Tručka
 • Valenta Roman (20 let)
 

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci

shcms-za-prikladnou-praci
 • Ketler Josef ml.
 • Konečný Zbyněk

Stužky a vyznamenání - přehled

Použité zkratky:

 • OSH - Okresní sdružení hasičů
 • KSH - Krajské sdružení hasičů
 • SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • VV SH ČMS - Výkonný výbor SH ČMS

Medaile SH ČMS Za věrnost

shcms-za-vernost-10    shcms-za-vernost-20    shcms-za-vernost-30    shcms-za-vernost-40    shcms-za-vernost-50    shcms-za-vernost-60    shcms-za-vernost-70    shcms-za-vernost-80

 • poprvé udělení i medaile, poté pouze stužky
 • počet proužků udává počet desetiletí u sboru
 • uděluje ji OSH za dlouhodobou činnost u sboru
 • nošená je jen nejvyšší udělená stužka
 

Čestné uznání SH ČSM

shcms-cestne-uznani-osh    shcms-cestne-uznani-ksh    shcms-cestne-uznani-ustredi
 • udělování jednotlivcům i sborům
 • možno udělovat opakovaně
 • nošená je jen nejvyšší udělená stužka
 • první stupeň - Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh)
 • druhý stupeň - Čestné uznání KSH (dva modré pruhy)
 • třetí stupeň - Čestné uznání SH ČSM (tři modré pruhy)
 

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci

shcms-za-prikladnou-praci
 • uděluje OSH jednotlivcům i sborům, nejdříve po 10 letech činnosti
 • podmínkou pro její získání je Čestné uznání OSH
 • lze udělit in memoriam
 

Medaile SH ČMS Za zásluhy

shcms-za-zasluhy
 • uděluje OSH jednotlivcům i sborům, nejdřívě po uplynutí 5 let od získání medaile Za příkladnou práci
 • lze udělit in memoriam
 

Medaile sv. Floriána

shcms-medaile-sv-floriana
 • uděluje KSH jednotlivcům, nejdříve po ulpynutí 5 let od získání medaile Za zásluhy
 • podmínkou pro její získání je Čestné uznání KSH
 • lze udělit in memoriam
 

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy

shcms-za-mimoradne-zasluhy
 • uděluje VV SH ČMS jednotlivům i sborům, nejdříve po uplynutí 5 let od získání medaile Sv. Floriána
 • podmínkou pro její získání je Čestné uznání SH ČMS
 • lze udělit in memoriam
 

Řád sv. Floriána

shcms-rad-sv-floriana
 • výběrové vyznamenání
 • uděluje VV SH ČMS jednotlivcům i sborům za mimořádné výsledky v jeho činnosti, nejdříve po uplynutí 5 let od získání medaile Za mimořádné zásluhy
 • lze udělit in memoriam
 

Titul zasloužilý hasič

shcms-zaslouzily-hasic

 • výběrové vyznamenání
 • uděluje VV SH ČMS jednotlivcům, kteří svou prací přispěli k rozvoji dobrovolných hasičů
 • podmínkou pro její získání je uplynutí 5 let od obdržení medaile Za mimořádné zásluhy, 35 členství u sboru a dovršení 65 let
 • po jejím předání je člen zapsán do Pamětní knihy ZH
 • lze udělit in memoriam

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu

shcms-za-zasluhy-o-vychovu
 • uděluje VV SH ČMS jednotlivcům, kteří ve funkci vedoucí mládeže během 10 let dosahují příkladných výsledků a svou dlouholetou činností přispěli k rozvoji v práci s dětmi a dorostem
 • lze udělit in memoriam
 

Medaile SH ČMS Za záchranu života

shcms-za-zachranu-zivota
 • uděluje VV SH ČMS jednotlivcům, kteří ve výjimečných případech, záchránili lidský život
 • lze udělit in memoriam
 

Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost

shcms-za-odvahu-a-statecnost

 • uděluje VV SH ČMS jednotlivcům, kteří ve výjimečných případech nasadili svůj život při požáru, výbuchu, havárii aj. a prokázali tím svou odvahu a statečnost
 • lze udělovat opakovaně
 • lze udělit in memoriam